Fachowe przeglądy dozorowe cystern

Przeglądy dozorowe - przygotowanie cystern drogowych przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR do rewizji pośrednich, okresowych i doraźnych w Transportowym Dozorze Technicznym.

Przeprowadzamy szczegółowe badania

W skład badań wchodzą m.in.:
  • naprawy zbiorników i armatury
  • naprawa, przeglądy węży przeładunkowych
  • próby ciśnieniowo - hydrauliczne zbiorników cystern oraz przewodów rozładunkowych
  • naprawa, sprawdzanie i regulacja zaworów oddechowych, bezpieczeństwa lub podciśnieniowych
  • pomiary grubości ścianek zbiornika cysterny  
  • badanie sprawności systemu optycznych czujników maksymalnego napełnienia
  • pomiary elektryczne
  • pomiary zawartości tlenu i substancji wybuchowych we wnętrzu zbiornika
  • neutralizacja opar wewnątrz zbiornika

Rewizje dozorowe cystern

Profesjonalne przeglądy dozorowe cystern

TOP